Gjej Dentistë Italian në Tiranë. Mjekë profesionistë italian. Implantologji kirurgji rikonstruksione dentare

Dentistë Italian në Tiranë. Klinikë me mjekë profesionistë italian për kura dentare

Dentistë Italian në Tiranë. Klinikë me mjekë profesionistë italian për kura dentare

Kërkon një dentist italian në Tiranë? Do t’i zgjidhësh një herë e mirë problemet e tua dentare duke i besuar një mjeku profesionist Italian që e njeh zanatin dhe që mund të këshillojë zgjidhjen më të mirë për rastin tënd?

Dentistë Italian në Tiranë ka shumë. Ne me të drejtë mendojmë që jemi të ndryshëm, si për cilësinë e trajtimit dhe për përgatitjen.  Kemi një eksperiencë më shumë se njëzet vjeçare në këtë sektor dhe punojmë si në Itali dhe Tiranë për ndërhyrje të ndryshme: implantologji dentare, kirurgji maksilofaciale, rikonstruksione dentare të pjesshme ose të plota.

dentisti-italiani-tirana

Kërkon një dentist italian në Tiranë? Do t’i zgjidhësh një herë e mirë problemet e tua dentare duke i besuar një mjeku profesionist Italian që e njeh zanatin dhe që mund të këshillojë zgjidhjen më të mirë për rastin tënd?

Dentistë Italian në Tiranë ka shumë. Ne me të drejtë mendojmë që jemi të ndryshëm, si për cilësinë e trajtimit dhe për përgatitjen.  Kemi një eksperiencë më shumë se njëzet vjeçare në këtë sektor dhe punojmë si në Itali dhe Tiranë për ndërhyrje të ndryshme: implantologji dentare, kirurgji maksilofaciale, rikonstruksione dentare të pjesshme ose të plota.

+355 (0)4 220 0388 ose eja  në klinikë, jemi në qendër në  Tiranë, në Rrugën “Ismail Qemali”, Nr.4 . Për më shumë  informacione shkruaj në info@centridentali-italiani.it